Verksamhetsberättelse för föreningen Sveriges Belarusier 

för perioden mars 2022 - mars 2023 

 Styrelse


Årsmötet den 26 mars 2022 valde följande styrelse:


Ordförande: Viktoria V
Kassör: Uladzimir 
Ordinarie ledamöter: Dmitri V, Aliaksand M, Juri K, Kacjaryna V
Suppliant: Svjatlana H, Larisa I


Styrelsen har jobbat under året med tre olika inriktningar: kommunikation med
belarusier i Sverige, andra länder samt i Belarus; främjande av belarusiska kultur och
språket samt aktiviteter inom politiska livet.


Pga minskat intresse till Belarus både i världen och bland belarusier, har vi tappat en del
medlemmar, dock ligger antalet fortfarande på en mycket högre nivå än förre presidentvalet
2020, vilket tyder på att föreningen lyckades behålla en stor del av nya medlemmar.
Styrelsen hade under perioden 24 styrelsemöten. De flesta möten hölls digitalt via
Zoom, även arrangerades några möten fysiskt. Mellan möten har styrelsen
kommunicerat och styrt sitt arbete via en chatt på nätverket Telegram.


Verksamheten


1. Kommunikationen med belarusier.


Efter pandemins slut blev det möjligt att träffas och arrangera gemensamma
aktiviteter. 2022 infördes det AW för belarusier i Stockholm på en regelbundet
basis. Vi träffas varje första torsdagen i månaden. Samt arrangerade föreningen
firanden av traditionella belarusiska högtider som Kupalle, Kaljadi, Gukanne
Vjasni.


Kommunikationskanaler med familjemedlemmar till politiska fångar i Belarus
skapades under året, vilket gav oss möjlighet hjälpa de som drabbades av regimens
agerande mest, samt gav oss en rättvis bild av dagens situation i Belarus och
inblicken i folkets opinion.


En bättre kontakt med belarusiska diasporer över världen skapades under året, vilket
ledde till en mer organiserad och effektiv hjälp till belarusier. Samt organiserade föreningen tre pengarinsamlingar under året med syfte att stödja Kalinouski Polk samt familjer till politiska fångar. Organisationen arrangerade föreningsmöte på Zoom med Kalinouski Polk där bl a diskuterades rehabiliteringsfrågor samt framtida pengarinsamlingar.


2. Främjande av belarusiska språk och kultur.


Våra fokusområde: utveckla kulturella, vetenskapliga, fackliga, idrottsliga och andra förbindelser mellan svenska och belarusiska folk. Vi har lyckats facilitera kontakter mellan två svenska bokhandel och utgivare i exil. Snar kommer svenska böcker att bli tillgängliga i Fredosi och Interbook. Därifrån ska de kunna beställas av landets bibliotek.
Vi har organiserat träff med flera kända belarusier, så som basketstjärnan Jekaterina Snytina;
journalisten Zmicer Lukashuk som under sin visit till Stockholm presenterade för föreningen sin nya bok om belariusiska nationella ideen; författare Olga Cimafeeva och Algerd Baharevich.

Under höst terminen jobbade föreningen aktivt med tillgängligheten av böcker på belarusiska på svenska biblioteken runt om i landet. Samt stora projektet ”Belarusiska som modersmål i svenska undervisningen” påbörjades under året.


3 Politiska aktiviteter.


Genomfördes i tätt samarbete med Folk Ambassaden. Föreningen engagerade sig i belarusiernas situation som var tvungna fly hemlandet och söka skydd i Sverige. Kommunikationen med dessa människor pågår sedan förra året.

Föreningen har skrivit några debattartiklar som riktade kritik mot Migrationsverkets mottagande och behandling av belarusier. Aktiviteter som genomfördes med syftet att ändra situationen:


• Vi har initierat diskussion mellan Belarusledaren Svjatlana Tsichaouskaja
och migrationsminister Maria Malmer Stenergard om belarusians svårigheter att få en rättssäker asylprövning
• Dialog med Migrationsverket i samma ämne
• En serie debattartiklar om asylrätten i Global Bar Magazine
• En offentlig dokument som beskriver vilka handlingar kan orsaka förföljelser kommer att publiceras och skickas till Migrationsverket inom kort. Den blir en offentlig handling som  kommer att kunna användas av jurister som jobbar med asylärenden.


Ett antal manifestationer arrangerades under året, bl mot ryska invasionen av Ukraina, i stöd av politiska fångar i Belarus, mot Lukashenkos regime. Samt har vi varit aktiva i organising av Belarusledaren Svjatlana Tsichaouskajas Sverigebesök i december 2022, förberedde mötesmaterial och deltog i några möten. Vi har initierat och återstartat det parlamentariska nätverket för fritt och demokratiskt Belarus i den nyvalda riksdagen. Vi har etablerat nära kontakter med några europeiska ambassader. Vi har medarrangerat en diplomatisk mottagning till minnet av Kainouski-upproret tillsammans med Polska, Litauiska och Ukrainska ambassader. Vi har talat i 20-tals demonstrationer till stöd av Ukraina - tillsammans med svenska politiker och diplomater.


Viktoria Valkovich,
Ordförande i Sveriges Belarusier